Mākoņaitiņa

Skaņdarbs rakstīts pēc Pētera Vaska fonda pasūtījuma, izmantota Māras Cielēnas dzeja. Rakstīts soprānam un klavierēm, pirmatskaņots Mazmežotnes muižā.

MĀKOŅU AITIŅA

“Kurp tu zodzies uz pirkstgaliem?

Ko tik saudzīgi nes?”

“Man rokā visskaistākā tasīte,

Tajā – trīs rozīnes.

Tikai nenāc man nopakaļ!

Es rozīnes nesu tai –

Mazajai, mīkstajai, maigajai, mīļajai

Mākoņu aitiņai!

Uz mūsu jumta tā paklupa

Un sasita celīti.

Es viņu uz balkona guldīju,

Blakus noliku lellīti.

Savu bilžu grāmatu iedevu

Un sāpi prom aizpūtu.

Tagad aitiņai vajadzīgs miers.

Nenāc man līdzi tu!

Tepat no tāluma paskaties. Re!

Ausī spīd auskariņš tai –

Mazajai, mīkstajai, maigajai, mīļajai

Mākoņu aitiņai.

Notis iespējams iegādāties šeit!

Foto: Agita Reķe

Apskatīt citus darbus