Gods

Gods rakstīts pēc VAK Latvija pasūtījuma 2016. gada Garīgās mūzikas festivālam.

Šis ir mans pirmais skaņdarbs ar garīgu tematiku.
 Izmantoju tekstu trijās valodās – latviešu tautasdziesmas par Dieva un goda tēmu, katoļu baznīcas ordinarium mesas Sanctus un Benedictus daļas (šeit citēju XIV Infra Octavas quae non sunt de B. Maria Virgine (Jesu Redemptor) un Adhanu - islāma aicinājumu uz lūgšanu. Šis skaņdarbs ir personisks skatījums uz vēstures cikliskumu un reliģiskajām pretrunām – pirms 2000 gadiem romiešu pagāni vajāja kristiešus, pirms 1000 gadiem kristieši vajāja visus citādāk domājošos, bet mūsdienās abpusēja vajāšana iespējama islāma ticīgo sakarā. Tajā pašā laikā pasaulē dominējošās reliģijas primāri sludina mieru. Un tomēr pasaules vēstures kontekstā vairākums mieru centušies iegūt ar varu...

Foto: Māra Vaickovska vai Linda Vicinska

Apskatīt citus darbus